Nhập gia tùy tục

Thứ Bảy, 28/05/2022, 09:52

Nhà thơ Xuân Diệu đến thăm động Kính Chủ và nói chuyện thơ nơi này. Động Kính Chủ là danh thắng nổi tiếng của tỉnh Hải Dương. Nơi đây, thời Trần đã sản sinh ra danh nho Phạm Sư Mạnh. Bởi vậy, xã này có tên là xã Phạm Mệnh. Trong buổi nói chuyện thơ của mình, Xuân Diệu đã cố tình nói như sau:

- Thời Lý, có ông Lý Kiệt viết bài "Nam quốc sơn hà". Thời Trần có ông Trần Đạo viết bài "Hịch tướng sĩ". Hai ông ấy là danh nhân của đất nước.

Trong số khán giả có một vị là cán bộ xã Phạm Mệnh liền giơ tay ngắt lời Xuân Diệu:

- Thưa nhà thơ, có lẽ nhà thơ nhầm chăng? Theo tôi được biết, tác giả bài "Nam quốc sơn hà" là Lý Thường Kiệt và tác giả bài "Hịch tướng sĩ" là Trần Hưng Đạo, chứ không phải… Lý Kiệt, Trần Đạo đâu ạ!

Xuân Diệu cười:

- Đúng là như thế! Sở dĩ tôi bớt mỗi vị một cái tên đệm là vì như tục ngữ nói "nhập gia tùy tục". Ở đây, ở xã này các vị đã nêu một tấm gương giản tiện cho con cháu noi theo là bớt của danh nho Phạm Sư Mạnh chữ "Sư", chỉ còn là Phạm Mệnh! Cho nên tôi đã học tập các vị gọi Lý Thường Kiệt là Lý Kiệt, Trần Hưng Đạo là Trần Đạo…

Mọi người cười ồ. Còn vị cán bộ xã nọ gượng cười, ngỡ ngàng nhìn Xuân Diệu.

Lê Hồng Bảo Anh (st)
.
.