Ấn tượng đọc “Đối thoại cùng người nổi tiếng” của nhà văn Nguyễn Hồng Thái, NXB Văn học, 2018

Viết bằng trải nghiệm văn hóa...

07:50 07/06/2019

Viết bằng trải nghiệm sống (“sống đã rồi hãy viết”) thuộc về những cây bút già dặn trường đời. Nhưng viết bằng trải nghiệm văn hóa thì không phải người cầm bút nào cũng đạt tới trong nghiệp chữ.

Ý kiến bạn đọc