Đọc tập thơ “Xanh mãi” của tác giả Nguyễn Hồng Vinh, NXB Văn học, 2019

Tiếng thơ chân tình, ân nghĩa!

07:58 03/05/2019

Tôi đọc thơ Nguyễn Hồng Vinh đã lâu, từ những bài in trên báo, rồi được chọn in thành tập với những tên giản dị mà gợi, như “Từ những nẻo đường” (2010), “Thao thức dòng đời” (2010), “Nhịp điệu thời gian” (2013)… Hôm nay lại được đọc và ngẫm về “Xanh mãi”, tập thơ vừa xuất bản của anh. 

Ý kiến bạn đọc