Đọc tập thơ “Giấc mơ cây” của Trần Vũ Long, NXB Hội Nhà văn, 2018

Có một nỗi buồn vừa đi qua phố

08:00 12/04/2019

“Đời thì đau nhiều mà thơ mãi không hay lên được”. Câu đầu tiên ở lời tựa trong “Giấc Mơ Cây” của Trần Vũ Long là vậy.

Ý kiến bạn đọc