Đọc tập truyện trào phúng "Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng" của Lê Thiếu Nhơn, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2019

Thế sự được nhìn qua lăng kính hài hước

08:08 12/04/2019

Tập truyện "Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng" là tập văn trào phúng thứ hai của Lê Thiếu Nhơn sau tập phiếm luận "Người Việt biết đùa" (2008) hay cũng có thể coi là quyển "Người Việt biết đùa" tập 2. Bởi vì xét cho cùng, thế giới mà lâu nay cả anh và tôi và chúng ta đang sống khi nào chẳng đầy những chuyện thật như đùa.

Ý kiến bạn đọc