Đọc "Giọt nước mắt người lính", truyện ngắn của Nguyễn Đăng An, NXB Hội Nhà văn, 2019

Vẫn tin vào nước mắt

08:17 13/06/2020

Mở rộng biên độ phản ánh đời sống xã hội là nét ưu trội trong tập truyện ngắn thứ ba "Giọt nước mắt người lính" của Nguyễn Đăng An. Mười bảy truyện trong tập đều là những hình tượng nghệ thuật sinh động về đời sống và con người thời đại đầy những biến đổi quyết liệt, phức tạp và bất ngờ. 

Ý kiến bạn đọc