Truyện “Thạch Sùng”- tiếp biến và ý nghĩa

08:05 01/05/2020

Truyện này ở ta có ba tên gọi: “Thạch Sùng”, “Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho”; “Sự tích con mối” nhưng đều chung cốt truyện, nhân vật, tình tiết. Tên truyện thứ ba cho thấy đây thuộc loại truyện cổ tích về loài vật có mục đích chính là răn dạy đạo lý. Có nguồn gốc bên Trung Quốc ảnh hưởng sang ta, giống như “Truyện Kiều”, qua khúc xạ văn hoá nên được điều chỉnh có nhiều chi tiết lấp lánh những ý nghĩa mới.

Ý kiến bạn đọc