Đọc "Nắng Cam Ranh", truyện ký của Bạch Lê Vân Nguyên, NXB CAND, 2019

"Chiến công thầm lặng" của Bạch Lê Vân Nguyên

08:31 18/04/2020

Bản thảo "Nắng Cam Ranh" của Bạch Lê Vân Nguyên tôi được tiếp cận từ sớm khi tham dự Trại viết của Bộ Công an - Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh vào dịp tháng 4 năm 2018.

Ý kiến bạn đọc