Đọc “Nậm Ngặt mây trắng”, tiểu thuyết của Nguyễn Hùng Sơn, NXB Văn học, 2019

Khúc bi tráng thứ tư

07:07 15/05/2020

Sự hấp dẫn của “Nậm Ngặt mây trắng”, theo tôi, phần nhiều lại nằm ở những câu chuyện phía sau người lính và những gì diễn ra trước giờ nổ súng, như là cấu tứ chính yếu của tiểu thuyết. Được tác giả tin cậy trao gửi bản thảo đọc và góp ý, tôi đã hơn một lần chia sẻ cần phải tìm ra cái cấu tứ của tác phẩm, nếu không sự viết sẽ trượt theo tư liệu...

Ý kiến bạn đọc