“Qua đèo lau trắng” với những ký ức mộng du

08:02 25/03/2017

Nhân đọc “Qua đèo lau trắng”, tập ký - tạp văn của Trần Hoài, NXB Văn học, 2017.

Ý kiến bạn đọc