Một công trình nghiên cứu so sánh văn học có giá trị

08:19 14/03/2017

Đọc “Từ Kim Vân Kiều đến Truyện Kiều - so sánh và bình luận” của PGS.TS Vũ Nho, NXB Hội Nhà văn, 2016.

Ý kiến bạn đọc