Sự giao hòa của "lửa báo" với "hơi văn"

08:00 18/03/2017

Nhân đọc "Giữ lửa" tập 2 của nhà thơ, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, NXB Văn học, 2017.

Ý kiến bạn đọc