Nhân đọc tập truyện ngắn “Người đẹp ở bản Hoa” của Nguyễn Xuân Hải, NXB Hồng Đức, 2019

Nhà văn Nguyễn Xuân Hải với “Người đẹp ở bản Hoa”

07:44 24/04/2020

Ở mảng truyện viết về miền núi, bút pháp chủ đạo của Nguyễn Xuân Hải là cảm hứng ngợi ca. Ông ngợi ca những người chiến sĩ biên phòng nơi biên cương tổ quốc, họ đều sinh ra, lớn lên ở các tỉnh đồng bằng lên đây cùng với đồng bào dân tộc bảo vệ biên cương và mang ánh sáng văn hóa đến với vùng cao...

Ý kiến bạn đọc