Đọc "Đắng ngọt đàn bà", truyện ngắn của Nguyễn Thị Lê Na, Nxb Hội Nhà văn, 2020

Lý lẽ của… con tim

08:11 05/04/2020

Đọc "Đắng ngọt đàn bà" (tập truyện thứ hai của Nguyễn Thị Lê Na), với 11 thiên truyện, thấy trào sôi một nhiệt hứng yêu đương của nhân vật, cảnh trí, tình huống, tình tiết, chi tiết, ngôn từ, giọng điệu. Tôi cứ váng vất nghĩ, đây chính là "mùa yêu" trong văn chương Nguyễn Thị Lê Na. Mẹ của Seo (truyện "Vùng rừng sáng") thì bỏ nhà "đi theo tiếng gọi của trái tim"....

Ý kiến bạn đọc