“Viết chờ sen lên” và cảm thức thời gian

08:36 21/03/2020

Thời gian không hình khối, không trọng lượng, vừa vô hình lại vừa cụ thể, cụ thể đến từng phút, từng giây...Tôi thiển nghĩ cảm thức về thời gian có lẽ là cảm thức lớn nhất của thi nhân từ cổ chí kim, từ đông tới tây!

Ý kiến bạn đọc