Hạt giống “Mùi của ký ức”

08:09 20/05/2017

Đọc “Mùi của ký ức” của nhà văn Nguyễn Quang Thiều, NXB Trẻ, 2017.

Ý kiến bạn đọc