Thân nơi phố thị, hồn neo chốn làng

08:44 21/04/2017

Đọc tập thơ “Buồn không đóng cửa” của Nguyễn Việt Bắc, Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2016.

Ý kiến bạn đọc