Đôi nét thơ buồn gửi gió mưa...

08:00 22/04/2017

Đọc “Hoa táo vườn xưa”, tập thơ của Nguyễn Khắc Xương, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ, 2016.

Ý kiến bạn đọc