Vững bước tiến lên những tầm cao mới

Thứ Năm, 27/04/2023, 14:58

“…Qua hết rồi những năm thương đau/ Xa ba mươi năm nay đã gặp nhau/ Vui sao nước mắt lại trào…” là những câu trong ca khúc "Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh" của nhạc sĩ Xuân Hồng, cảm xúc từ sự kiện ngày 30/4/1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thực ra, trong dòng chảy thời sự đặc biệt của ngày 30/4/1975, không chỉ có đại bộ phận đội ngũ văn nghệ sĩ như nhạc sĩ Xuân Hồng có những xúc cảm đặc biệt như vậy, mà là với tất cả những người dân Việt Nam thực sự yêu chuộng hòa bình, yêu Tổ quốc. Những người đã đớn đau với chia cắt, trải qua những đau thương của nhiều năm “bom rơi đạn lạc” thì không lý do gì lại không vui sướng khi chứng kiến đất nước bước qua một thời kỳ mới - thời kỳ non sông liền một dải trong độc lập, hòa bình.

1-2.png -0
Thành phố Hồ Chí Minh bắn pháo hoa kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhưng có hòa bình, thống nhất, không đồng nghĩa với việc ấm no, giàu mạnh sẽ có ngay. Thực tiễn đã quá rõ, khi những năm sau 1975 cả nước đã phải bước vào một thời kỳ hết sức khó khăn. Kinh tế có những giai đoạn khủng hoảng, như một cơ thể suy kiệt nghiêm trọng sau nhiều năm tháng phải dốc sức cho chiến tranh vệ quốc và cả hệ quả nặng nề từ tư duy bao cấp.

Và đất nước lại một lần nữa lên đường, bước chân vào một “cuộc trường chinh mới”, cũng phải quyết liệt và đầy gian khổ, mà bây giờ chúng ta vẫn gọi là thời kỳ Đổi mới, đổi mới toàn diện, chính thức thực hiện từ Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (năm 1986).

Công cuộc đổi mới từ đó đến nay đã thúc đẩy phát triển mọi mặt, nhanh chóng đưa Việt Nam thoát khỏi danh sách những quốc gia nghèo nhất trên thế giới. Đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện rõ rệt. Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích luỹ - tiêu dùng, tiết kiệm - đầu tư, năng lượng, lương thực, lao động - việc làm… tiếp tục được bảo đảm, góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô.

Tại “Hội nghị thượng đỉnh 2021 về quyền lực mềm toàn cầu” tổ chức ngày 25/2/2021, Báo cáo chỉ số quyền lực mềm toàn cầu năm 2021 được Brand Finance - Công ty Tư vấn chiến lược và Định giá thương hiệu độc lập hàng đầu thế giới (trụ sở tại London - Anh) công bố, cho biết Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được nâng hạng trong bảng xếp hạng này. Cụ thể, vị trí của Việt Nam được tăng 2,5 điểm, thay đổi từ 50/60 lên 47/105 quốc gia được xếp hạng, đồng thời được đánh giá là điểm sáng nhờ sự tăng hạng vượt bậc về thương hiệu quốc gia và những kết quả về kinh tế, xã hội đã đạt được.

Khảo sát và đánh giá của Liên hợp quốc cũng cho thấy chỉ số phát triển bền vững (SDG) của Việt Nam đã liên tục gia tăng, từ vị trí 88 vào năm 2016 lên 57 vào năm 2018 và thứ 49 vào năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% vào năm 2020, với mức giảm trung bình là hơn 1,4%/năm. Qua hơn 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.

Đặc biệt chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang đạt được một số kết quả tích cực. Đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước, đặc biệt là với công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực mà Đảng ta đã quyết liệt thực hiện trong những năm qua và nay vẫn tiếp tục quyết liệt.

Tất cả những thành tựu đó đã đưa Việt Nam từ một đất nước bị bao vây cấm vận từ bên ngoài và khủng hoảng kinh tế - xã hội bên trong, trở thành điểm hẹn của hòa bình, có vị thế để sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả các nước. Hệ giá trị của con người Việt Nam, đặc biệt là các giá trị cốt lõi: Yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, đạo đức nhân văn ngày càng phát triển với những thế hệ con người ngày càng phát triển thêm, sáng tạo thêm những giá trị mới, tạo ra nguồn lực nội sinh cho dân tộc này phát triển.

Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Sức mạnh về mọi mặt được nâng lên. Đó là thực tế không phải chúng ta tưởng tượng ra để huyễn hoặc mình, mà được bạn bè quốc tế nhìn nhận.

Những thành quả đó cũng cho thấy Đảng ta vừa trung thành, vừa phát triển rất sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và không có mục tiêu nào khác ngoài dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Mỗi năm, nhân kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4, chúng ta có dịp để sống lại cảm xúc của ngày non sông về một dải. Cũng nhân đó để nhìn nhận rõ hơn về sự phát triển của đất nước, để tin tưởng hơn vào sự lãnh đạo của Đảng trên bước đường đưa đất nước tiến lên những tầm cao mới của ấm no và hạnh phúc.

Lương Duy Cường
.
.