Trên dưới đồng lòng, nhất hô bá ứng

16:25 14/10/2021

Lâu nay, cụm từ “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thường xuyên được nhắc đến trong các bài phát biểu quan trọng hay trên các phương tiện thông tin đại chúng - đó vừa là phương châm hành động vừa là mục đích hướng tới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái đích cuối cùng là để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Người dân tin tưởng và đặt nhiều kỳ vọng vào mục đích rất tốt đẹp. Dẫu đã có lúc trong dư luận vẫn còn có những nghi ngại là liệu có làm được như nói. Vì ai cũng biết, từ chủ trương tới hiện thực, từ lời nói đến việc làm là một quãng đường rất dài và đầy gian truân. Nhưng những nghi ngại đó đang dần tan đi khi một loạt các quyết định, các biện pháp được Bộ Chính trị, Ban Bí thư triển khai thực hiện quyết liệt trong nhiệm kỳ qua.

dưới sự lãnh đạo của đảng đất nước ta ngày một phồn vinh tươi đẹp hơn- ảnh minh họa.png -0
Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước.

Trong 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đã có 113 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý dưới “thanh bảo kiếm” của kỷ luật Đảng và pháp luật của Nhà nước; trong đó, có 27 cán bộ là Ủy viên và nguyên Ủy viên Trung ương, 4 Ủy viên và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; hơn 30 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Ở cấp địa phương có hơn 25.000 đảng viên bị kỷ luật bởi có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đối với những cán bộ có khuyết điểm mà không biết "tự soi, tự sửa mình", đã “nhúng chàm” mà không có đủ lòng tự trọng để lắng nghe phê bình, tự nguyện rời bỏ vị trí thì Đảng đã kiên quyết loại bỏ theo tinh thần “quân pháp bất vị thân”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

“Một bộ phận không nhỏ” cán bộ hư hỏng không còn là khái niệm chung chung trong văn bản mà đã dần bị phơi bày ra trước công luận, được xác định địa chỉ, danh tính rõ ràng lần lượt bị kỷ luật, bị khởi tố, bắt giam hoặc bị kỷ luật tước hết các chức vụ. Những "mắt xích" yếu đã được gia cố, được thay thế bằng những nhân tố tích cực hơn trong việc đương đầu đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Từ chủ trương, cách làm đúng đắn của Đảng, đã tạo ra được sức mạnh lòng dân với sự đồng thuận, ủng hộ ngày càng cao.

Tuần qua, tại Hội nghị Trung ương 4, Khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Hội nghị đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực… làm cơ sở đưa ra những giải pháp tập trung lãnh đạo thực hiện trong thời gian tới.

Muốn xây dựng và phát triển đất nước, thì mỗi lời nói, mỗi hành động đưa ra phải có trăm, nghìn lời nói, hành động hưởng ứng theo thì mới thành công được. Chính vì vậy mà trong các buổi họp quan trọng của Đảng, Chính phủ và trong buổi tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nếu cả hệ thống chính trị vào cuộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với nhân dân "tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", thực hiện phương châm “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công” thì đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không sợ kẻ thù nào, ngay cả giặc nội xâm là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Lịch sử thăng trầm của dân tộc Việt Nam cho thấy “Dân là gốc” và niềm tin, tinh thần đoàn kết là yếu tố căn bản trong các giá trị. Lúc nào nhà cầm quyền hiểu được lòng dân, nói cho dân hiểu để nhận thức rằng vận mệnh của dân tộc chính là vận mệnh của mình, của gia đình mình, dòng họ mình; dân tin nhà cầm quyền, tin ở khả năng và cách ứng xử, tin ở chính sách cởi mở và nhân văn… thì lúc đó sẽ huy động được mọi nguồn lực và trí tuệ trong nhân dân. Còn ngược lại, khi cán bộ xa dân, người dân không có niềm tin, mất niềm tin vào chính quyền, ý kiến và quyền lợi của người dân không được đếm xỉa tới, thì lúc đó xã hội luôn tiềm ẩn nguy cơ biến động, mất ổn định.

Với những cách làm rất bài bản, khoa học, hiệu quả, với từng bước đi chắc chắn của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát huy, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, người dân Việt Nam có thêm hy vọng và tin tưởng rằng tương lai đất nước sẽ đạt được nhiều kết quả hơn nữa, tạo thêm động lực và khí thế mới để sớm biến khát vọng Việt Nam trở thành nước hùng cường, giàu mạnh.

Cù Tất Dũng