Khai mạc trưng bày "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội"

Thứ Năm, 21/01/2021, 11:07
Sáng 19/1, tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp tổ chức.


Trưng bày là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh đặc biệt giá trị, giới thiệu khái quát sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và 12 kỳ Đại hội Đảng đã được giới thiệu tại lễ khai mạc trưng bày "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội".

Trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tài liệu, hiện vật trưng bày tiêu biểu gồm: Báo cáo, diễn văn, văn kiện, nghị quyết của Đảng; bản thảo bài viết, bài nói chuyện của Tổng Bí thư; phù hiệu, huy hiệu của các đại biểu dự Đại hội Đảng, tranh cổ động các kỳ Đại hội; tặng phẩm của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội...; những tác phẩm, hình ảnh, bài nói chuyện, bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Theo Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, để khắc họa nổi bật những nội dung trưng bày, các hình ảnh, tài liệu, hiện vật được lựa chọn kỹ càng, mang tính tiêu biểu và đặc biệt có giá trị lịch sử. Xuyên suốt nội dung triển lãm, công chúng có cơ hội được tiếp cận nhiều hình ảnh, hiện vật mang tiếng nói của lịch sử dân tộc.

Trưng bày sẽ diễn ra đến hết tháng 5/2021 để phục vụ đông đảo khách tham quan.

VNCA
.
.