Ý nghĩ

Thứ Sáu, 20/01/2023, 14:48

Hoàng Đăng Khoa

Ý nghĩ như trùng khơi
Cá heo vừa bơi vừa trông con vừa cứu người
Mỉm cười quảng giao tự chữa lành vết thương
Muôn phương ngầu đục sông đổ về vẫn xanh trong
Vô lượng ngọt nhạt mưa trút xuống vẫn mặn chát
Bao nhiêu dung nạp và thanh lọc mới thành đại dương

Ý nghĩ như con đường
Thân lừa ưa nặng khoan thai
Hài bảy dặm cũng chẳng thể đi hết nổi mênh mông
Nứt vỡ phong hóa mấy triệu năm mà thành sa mạc

Ý nghĩ như đại ngàn
Ngựa tung vó đi hoang
Rừng thăm thẳm chân trời tít tắp
Đường tự do có là đường cũ bao giờ

Cá heo và lừa và ngựa đều ít ngủ
Ý nghĩ nối dài những gang tay
Trí bừng ngộ khi châm ý nghĩ sáng suốt
Tâm nở hoa khi gieo ý nghĩ thiện lành…

.
.