Vực trắng

14:05 09/09/2021

Lữ Mai

Những dáng cây buồn và kiêu hãnh
chỉ núi thấu nổi tầng rễ sâu
nhưng tán lá luôn thuộc về trời rộng

mây đến từ phương đó
người săn mây quên lãng mọi nguyên do
giữ lại toàn điều mộng tưởng

mắt đối mắt chân chim khóe mắt
gặp dáng cây kiêu hãnh trượt qua rừng
gặp suối đổ âm thầm thung vắng

cây nói bằng im lặng
người nói bằng mụ mị niềm riêng
lau tím phất cờ vực trắng.