Vô Đề

Thứ Sáu, 26/04/2024, 10:28

Bùi Kim Anh

tháng tư cái nắng giao mùa
ta đem bán cả giấc trưa cho giời

hoa loa kèn gọi tháng tư ơi
ta trải mây trắng để ngồi làm thơ

cưỡi lên ngọn gió mà chờ
tháng tư ơi tắt cơn mơ thì về

.
.