Vô đề

Thứ Năm, 20/04/2023, 12:12

Nguyễn Thanh Lâm

Nói chuyện một mình đã quen
Viết rồi xoá

Ý nghĩ lóe sáng, rồi tắt, và lóe sáng
Tiếng còi cứu thương rú cơn điên hàng ngày

Tin trên FB ai đó vừa tạ thế
Tin rác chưa qua lọc, thải
Dâng đầy, trôi dạt mãi chân mây

Dòng sông thời gian ngầu bọt
Uất kết biết bao giờ tan
Không gian phẳng, những số 0 khóc. Cười!

Những số 0 sự sống mơ về sự sống
Giấc mơ nối đuôi nhau
Thành lễ hội giả trang

Chơi trò ú tim
Đuổi hình bắt chữ

Cuộc chơi vô vọng- bất tận - cõi người
Cuộc chơi không cần luật

Thơ không đề!

.
.