Viết theo cảm xúc

17:10 25/12/2021

Nguyễn Thanh Lâm

Năm nay mùa đông về sớm
Đời ta đã lâu không mùa
Bỗng nghe cúc hoạ mi hót
Ấm lòng những kỉ niệm xưa...

Là gió mà không phải gió
Mùa đông không phải mùa đông
Một mảng mùa đời ta đó
- mùa yêu năm ấy... trở về

Mùa yêu về cùng gió lạnh
Ta ôm làn gió dịu thơm
Nghe hồn phiêu du rơi nhẹ
Vào không gian khác vô thường

Ta ở trong không gian khác
Trở về ngơ ngác, giật mình
Cuộc đời đã qua bao kiếp
Chớp mắt
Mộng, thực
Siêu sinh.

.