Viết tặng mẹ

08:01 16/09/2021

Như Bình

Con về thăm mẹ mẹ ơi
Đồng xa hoang gió, chiều rơi nắng chiều
Mẹ nằm cỏ rối liêu xiêu
Chắp tay con lạy tiêu điều lệ rơi

Mẹ giờ ở cõi chơi vơi
Nơi xa xăm ấy khóc cười còn không
Con giờ đã bã bời giông
Đã tan một kiếp tơ hồng gió sương

Chốn ta bà nẻo buông vơi
Mẹ giờ mây trắng dạo chơi địa đàng
Con về xếp nốt đa đoan
Hóa vàng hết những mê mang cõi người.

Mẹ giờ ở giữa thân yêu
Bên chồng… con, cả bao nhiêu phận buồn
Cõi luân hồi kiếp đa đoan
Mẹ ơi chớp mắt võ vàng nghìn thu.

                                              Thu 2020