Về thành phố trước cơn mưa

Thứ Sáu, 28/04/2023, 11:03

Phạm Hồng Oanh

Về thành phố trước cơn mưa,
Nắng chưa kịp tái, mây chưa kịp nhàu.

Hình như mưa nắng dãi dầu
Cũng luôn đa cảm như màu áo ta!

Những gì ở phía trời xa
Chẳng bao giờ nói, chỉ nhòa mưa thôi.

Ta thành ngọn gió ham chơi
Nửa giông tố, nửa đơn côi trước mùa!

Hình như sau mỗi câu đùa
Đường xa đỡ thẳm, sân chùa đỡ rêu.

Để rồi lắng lại tin yêu
Hành trang còn có những chiều mộng mơ.

Về thành phố trước cơn mưa
Chợt như về lại thời chưa biết buồn!

.
.