Tự sự

Thứ Năm, 02/06/2022, 16:08

Hồng Thanh Quang

Có thể rất quan trọng,
Có thể cũng bình thường,
Nhưng đã duyên kỳ ngộ,
Vô cớ mà vẫn thương...

Tình yêu không thành tựu,
Công danh cũng dở dang,
Bạc vàng chẳng tích trữ,
Lạc lối lên thiên đàng...

Chỉ còn năm tháng sót,
Ít nhiều do giời thôi,
Những câu thơ đã viết
Tạ sao hết ơn đời...

Nhưng tới ngày sau cuối
Vẫn độ trì cho nhau,
Nâng niu tàn hương lửa
Chắt chiu từ nỗi đau...

                                (26-5-2022)

.
.