Trước tượng đài Đức Thánh Trần

Thứ Bảy, 29/07/2023, 11:22

Vân Ngà

Đâu chỉ giặc Nguyên mới kinh nỗi Bạch Đằng
Người chỉ xuống cửa sông - Nơi này là trận thế!
Những rừng đước Cần Giờ ngạo nghễ
Nuôi quân, đánh giặc tự bao giờ?

Bến Nhà Rồng nhớ mãi chuyến đi xa
Để một ngày kia chói lòa ngày trở lại
Trận thế Người tìm trong đêm đông hải ngoại
Ngọn lửa anh hùng thời đại đã bùng lên

Câu chuyện hôm nay trải chiếu, cầu hiền
Đức Thánh từng răn kẻ ăn trên, ngồi trước
Nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất nước
Mối họa nào bằng mối họa khinh dân?

“Ta cùng các ngươi từng tới bữa quên ăn.
Nửa đêm vỗ gối …”(*)
Nay non sông đã liền một dải
Mười phương no đói có nhau.
Người có thể chỉ tay lên trời mà nói
Nước non này vạn thuở vững kim âu!(**)

                            Quận 1 - TP Hồ Chí Minh - 2022

--------

(*) Lời trong hịch tướng sĩ của Quốc Công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

(**) Ý trong một câu thơ cổ của tiền nhân.

.
.