Trở lại mùa trăng thơ dại

15:23 30/12/2021

Lê Thiếu Nhơn

Anh vẫn đợi đò trên bến Hàm Luông
Em chảy dòng sống qua mùa nước cạn
Có điều gì cứ run rẩy sương giăng
Đứng tàn màu hoa mà lòng còn thắm!

Gió đã bốn phương tơi bời thương nhớ
Chỉ bóng hàng dừa cũng chật đêm trăng
Em âm thầm vọng miệt nào xa vắng
Lục bình vừa trôi vừa níu nỗi buồn.

Tình anh mười năm quen ngồi góc khuất
Vay tạm mượn hờ đôi lứa yêu nhau
Từ em đến như ngàn xưa thơ dại
Mỗi con đường để lại một ánh sao!

.