Trăng tự tình đêm

22:27 14/05/2022

Đào Phi cường

Bao giờ
trăng mới ngủ ngon
Bao giờ
trăng mới lại tròn cánh sen

Đêm thâu vẫn tỏ ánh đèn
Bờ môi ấm nóng hờ then
nhớ hình
Vì sao
trăng khát bình minh
Vì sao
trăng nép một mình gối êm

Heo may đổ gánh
run thềm
Trăng sầu ngậm lệ
đêm đêm tự tình

.
.