Tôi gặp Luang Prabang

Thứ Sáu, 28/07/2023, 11:17

Phan Mai Hương

Tôi gặp Luang Prabang
Hoàng hôn thấp thoáng nơi chân trời xa thẳm
Hoàng hôn bay trên đỉnh sông
Viên ngọc xanh bay trong mắt em xanh thẫm.

Tôi nhìn Luang Prabang
Từ trên núi Phu Xỉ
Dòng Mê Công hứng mặt trời từ từ hạ xuống nơi đỉnh núi
Đường xuống núi sao cao hun hút
Đỉnh Phu Xỉ sâu vời vợi đựng sao hết ánh mắt em xanh

Tôi gặp Luang Prabang
Bóng Hoàng hậu lướt qua nhanh hơn gió
Cánh cửa hoàng cung để ngỏ
Sao em lại dịu dàng quá thế
Kinh đô hiền lành một đóa hoa chăm pa
Tôi gặp ở Luang Prabang
Đôi mắt hình chiếc lá
Tôi ước gì mua hết nghìn tượng Phật
Đựng hết tôi vào,
Hoàng hôn ở Luang Prabang.

                                              22/5/2023

.
.