Thư về ngõ cũ

Thứ Bảy, 14/01/2023, 17:20

Lê Thiếu Nhơn

Nghe tháng Chạp lùi dần con phố vắng
Nỗi quê nhà chìm hết vào mắt ai
Người năm cũ còn thương tường rêu cũ
Đi muôn dặm gió về một bóng mây

Tôi đứng đây với ngày chưa cạn nắng|
Tôi đứng đây thơ ấu cũng nhạt nhòa
Tôi đứng đây cát dài bàn chân mỏi
Tôi đứng đây sóng vỗ tới ngàn xa

Thị thành loay hoay nhiều mùa xuân lắm
Kẻ tha phương khất nợ cuộc trùng phùng
Xin em gọi thật gần cơn mưa bụi
Che mờ dùm khuôn mặt nhớmiền Trung.         

.
.