Thời gian vô tâm

Thứ Sáu, 11/08/2023, 13:56

Nguyễn Thanh Lâm

Tôi học sự vô tâm của thời gian
Có lúc thời gian bảo:
- cái đúng đứng im
Lúc thì bảo cái đúng vận hành
Cái đúng hoá thành cái đúng khác
Và cái đúng thành cái sai

Thời gian vô tâm
Nên luôn tươi trẻ
Mỉm cười

Thời gian cười - xí xoá
Xoá tất cả nỗi buồn niềm vui

Thời gian thích đùa bông phèng
Biến giấc mơ thành ảo mộng
Biến cái vô vọng thành sự thật bất ngờ

Mọi thứ bị thời gian xoá
Và thời gian hồi sinh
Ố la la
Thời gian vô tâm

Xoá cũng là sáng tạo
Tôi học thời gian xoá mình
Xoá tất
Còn lại nụ cười chân như

.
.