Thơ tình trong ngày hội

Thứ Bảy, 10/02/2024, 21:29

Dương Kỳ Anh

Ngắt một tầu lá sen
Ta đội đầu che nắng
Vục một gầu nước giếng
Mắt chúng mình soi nhau
Lòng giếng nào có sâu
Dây gầu anh xin nối
Giữa dòng người đi hội
Anh chỉ nhìn thấy em
Cái cớ để chúng mình
Uống chung gầu nước mát
Trầm trầm bay khói hương
Chúng mình lên đền Thượng
Bậc đá xưa chẳng mòn

Ta thương nhau ngày thường
Yêu nhau như ngày hội
Sợ có ngày lạc lối
Mắt chẳng rời mắt nhau
Một bầy voi đá chầu
Con Nghê cười suốt buổi
Liêu Lang ơi Liêu Lang
Miếng trầu chưa ướm hỏi
Đêm giã gạo thậm thình
Mặc, chúng mình chẳng vội
Mắt em nhìn bổi hổi
Bàn tay thì bâng quơ
Muốn chạm vào bông hoa
Trước cửa đền khó với
Bao nhiêu là vội vàng
Của một đời từng trải
Để bây giờ nhớ lại
Anh gọi thầm tên em ...

Tìm lại ngày xưa cũ
Anh dâng hương trước đền

                  Viết trong ngày hội Đền Hùng

.
.