Thiện nguyện

17:36 03/09/2021

Nguyễn Quang Hưng

 

Một bữa đói một bữa no
Một bữa lưng lửng sao cho vừa vừa
Giữa cơn quẫn bách không ngờ
Tứ phương tay vái mà mơ qua ngày

Những thân bươn bả đất này
Những lòng ao ước đủ đầy mai sau
Ngẫm trong cách biệt mà đau
Mưu sinh biết gửi về đâu hỡi trời

Thôi thì thương giữa con người
Trong niềm kinh sợ còn lời hỏi han
Đủ đầy sẵn có chia sang
Vơi vơi thì cũng sẻ san gọi là

Trùng trùng trong cõi ta bà
Nhìn trông nhân ảnh gần xa mà lường
Xênh xang thoắt lỡ độ đường
Đang no đủ bỗng thảm thương bất kỳ

Nghe đâu trời đất thầm thì
Nguy nan chớ để cách ly lòng người
Trôi vào khổ tận đây rồi
Dìu nhau giữa trận tơi bời mà qua

                                    10-8-2021