Thiền 1

Thứ Sáu, 24/05/2024, 10:24

Như Bình

Nhắm mắt một hơi thở
Mở mắt một bầu trời
Một ngọn gió đang tới
Một vầng mây đang trôi

Thở vào một vòm cây
Thở ra một dòng suối
Hoa nở hương bay bay
Ong tìm đâu lạc lối

Nhắm mắt một biển rộng
Mở mắt một núi cao
Thoảng một tiếng mang tác
Hay lá rơi ban chiều

Thở vào một phiêu diêu
Thở ra một hơi ấm
Nghe tiếng chim gọi trời
Xôn xao ngày im vắng

Nghe một sóng chuyển động
Tiếng cá quẫy ngày tan
Nghe một dòng tâm thức
Ngập tràn trong không gian

Thở vào rồi thở ra
Hơi thơm như trăng chín
Hơi thơm như nắng mai
Thở vào… thở ra mãi.

                              14/2/2023

.
.