Thầy và trò

Thứ Bảy, 10/09/2022, 16:03

Đỗ Văn Nhâm

Nửa lớp học trò chưa thành người lớn
Đã thành sông thành núi thành rừng
Đứa hóa sóng vỗ ngoài vạn dặm
Một tay thầy chôn xa nghĩa trang

Cậu lớp trưởng thường im như đá tảng
Nữ quản ca chúa nghịch gầm bàn
Cậu giỏi toán tóc bù xù tổ quạ
Một tay chèo bạt sóng đò giang...

Thầy cúi xuống từng con tàu trắng
Là Trần Anh, Vũ Thúy thuở nào
Thầy trả bài đây,
Bài bình văn trước ngày nhập ngũ
Ai đọc chiều nay trên núi cao!

.
.