Tháng Giêng

Thứ Sáu, 19/05/2023, 15:24

Như Bình

Tháng Giêng như sương bay
Mịt mùng qua hồ vắng
Tay tìm một bàn tay
Chạm vào nhau tĩnh lặng

Uống một ngụm rượu sót
Men nồng lên cay cay
Uống thêm một nhung nhớ
Nỗi buồn dâng say say

Tháng Giêng mù mưa bay
Nhìn gì cũng không rõ
Ngoái tìm một bóng hình
Sương rơi đầm dáng nhỏ

               10/2/2023

.
.