Tháng Chạp

Thứ Sáu, 03/02/2023, 14:38

Đỗ Văn Xuân

Chị nuốt nhiều ngọn bấc
khuôn trăng rám vết sần
hàng sầu đông gầy guộc
vàng mắt lá ngoài sân

Củi cháy bùng phoi tuyết
thắp hồng đêm thánh ca
mắt em hồ bán nguyệt
khung trời in cỏ hoa  

Chồi măng vừa đội đất
Mầm giêng cựa biếc rồi
Nụ sen ươm trong mắt
Tìm ướt những làn môi

nhớ khung trời xanh biếc
những ô cửa trốn tìm
gió như vừa len lén
làm trái chuông chín mềm

Giêng lẩn vào khăn áo
Chạm vai mềm gió xanh
chùm hoạ mi thưa nhặt
sóng chiều dâng vào anh

Lạt bánh chưng vừa gỡ
thương dáng mẹ hao gầy
người về hương bưởi chín
lẫn hương trầm đang bay

.
.