Tháng 8

17:44 03/09/2021

Vân Khánh

Loài mưa bất chợt buồn rụng xuống
sớm mai lời yêu mọc lên

thị vàng thơm dâng dâng tay em
phố u trầm ngày ngày tháng tháng

Liễu xanh hồ mùa thu mênh mang
em hong tóc chiều nay cả gió

Tháng tám vàng ươm mơ mòng tiếng em
Dặt dìu lời yêu nhau bài ca thơ phổ.