Tạm biệt mùa thu...

Thứ Sáu, 08/09/2023, 11:08

Lê Thanh Tăng

Bông cúc nhỏ thôi không còn kể chuyện
Chút vàng phai dành tiễn biệt ngày xa
Có sợi nắng bừng lên nuối tiếc
Để heo may ngơ ngẩn trước hiên nhà …

Anh đâu biết mùa thu mau nước mắt
Nên vô tình trách hương cốm vô tâm
Cứ thơm mãi tay người trong ký ức
Tuổi xa xưa mùa hẹn cũ anh cầm…

Thôi em ạ, hãy gieo vào cổ tích
Hương thị thơm da diết lối em về
Anh xin được soi mình trong đáy mắt
Thương giọt lệ buồn im lặng tiễn mùa đi…     
   

                               Hà Nội, tháng 8/2023

.
.