Sông tháng ba

Thứ Năm, 02/06/2022, 16:17

Nguyễn Thế Kiên

Ngược bến sông làng tìm năm cũ
Gặp nền mây đỏ sắc hoa xưa
Tháng ba ngái ngủ mùa nước kiệt
Gốc gạo bên trời động bóng em.

Những hò hẹn cũ hai mươi tuổi
Chả gọi mà trăng hối hả về
Mốc vỏ mây chiều sông lột xác
Cỏ triền đê mượt gió thanh tân...

Chúng mình mai tóc chừng xuân ngả
Trời đất muôn năm vẫn nối mùa
Lẩm cẩm lời yêu chưa kịp chín
Sông làng vọng bến, gió sang chưa.

Này đấy tháng Ba nào lỡ hẹn
Vẫn đủ trời - mây - hoa gạo - anh
Sắp hai mươi mấy mùa điểm mặt
Bằn bặt người sang sông tháng Ba...

.
.