Ru sen mùa đông

10:46 02/12/2021

Nguyễn Thế Kiên

(Cho cánh sen quê)

Mặt hồ đã thẫm heo may
Mà trong lửa mắt vẫn đầy bóng sen.

Mạch nguồn đồng đất nên em
Biếc hồng trỗ tuổi xanh lên... mắt người.

Thơm chiều lạc giấc mơ tôi
Rối hương sen giữa sương vồi vội đông.

Mặn mòi giờ chảy vào trong
Những dòng sen
Nhỏ niềm đông thẫn thờ...

Bồng bềnh trải một vuông thơ
Ru sen về đậu cơn mơ cánh hồng.

.