Rét trái mùa

23:23 14/10/2021

Bùi Minh Huế

Giá rét trái mùa quệt gió triền đê
Thương mẹ nơi quê bắt đầu vụ cấy
Bờ ruộng trơn bàn chân trần run rẩy
Chòng chành đôi quang tất tẩy sớm chiều

Rét trái mùa giăng mưa giá buốt nhiều
Làm nghiêng xiêu khóm mạ non ruộng cội
Dáng mẹ vội vàng trong chiều gió thổi
Manh áo sờn mẹ lạnh lắm phải không?

Thương mẹ nhiều con ra ngõ ngóng trông
Về nơi ấy bên bãi sông xóm cũ
Nơi tháng ngày mẹ một đời lam lũ
Chốn quê nghèo ủ ấm tuổi thơ con

Con mong ngày mai cái rét chẳng còn
Bãi cải mẹ gieo đơm bông gọi nắng
Lúa sẽ lên xanh cánh cò liệng trắng
Ngày mùa về no ấm những niềm vui