Ở ngã ba Đồng Lộc

17:05 26/08/2021

Vũ Ngọc Thư

Ở đây thấy gió cũng nhiều
Hoa thơm tinh sớm tới chiều vẫn thơm
Ở đây nắng cũng vàng hơn
Mười bông huệ trắng cứ đơm nắng vàng.

Ở đây vẫn có mùa màng
Mười chiếc nón trắng gái làng nhấp nhô
Đồng quê ruộng nước ruộng khô
Mạ non cấy xuống để giờ trổ bông.

Ở đây gái vẫn phòng không
Điểm trang mười đoá hoa hồng cài nhau
Vẫn là chị trước em sau
Vẫn ngôi sao ở trên đầu dẫn đi.

Ở đây giờ thấy những gì
Cỏ xanh, xanh tuổi dậy thì mà xanh
Đau thương vá mãi chẳng lành
Hoa thơm đứng vín lấy cành toả hương.

Ở đây người đứng ẩn sương
Nụ cười mờ trắng khói hương nổi chìm
Mẹ kêu, sao mãi lặng im
Phải vì vẫn bước đi tìm nhân sinh?

Nén hương tay cắm vào bình
Mà sao lại thấy mắt mình cay cay