Người lại đi vào đêm

Thứ Năm, 19/01/2023, 16:36

Đặng Lưu San

Buồn dâng cay khoé mắt
Môi mềm ướt chia tay
Ngày mai mình gặp lại
Đã thăm thẳm chia phôi

Phố chiều thu chộn rộn
Nhao nhác bánh xe lăn
Người về đèn có đợi
Hay lạnh bóng cô liêu

Phố chiều thu mây bay
Lá vàng nghiêng góc phố
Xao xác chiều dáng đổ
Ngơ ngác cả khoảng trời

Người đi đâu về đâu
Lơ thơ cọng tóc trắng
Xòa vầng trán ưu tư
Lệch chiều câu ca cũ

Phố đêm đã giăng đèn
Thẫn thờ ban công gió

Người lại đi vào đêm.

.
.