Nghĩ về nghề văn hôm nay

11:11 18/03/2022

Nguyễn Đức Hạnh

Hỏi trời còn bao thời gian
Bút chạy không kịp với ngàn đắm say
Người ta trăm chuyến đò đầy
Còn mình đẽo mảnh trăng  gầy thành  mưa

Sông văn chương sóng bỏ bùa
Tiền còm cõi. Danh đặt vừa bàn tay
Chữ chạy xuyên đêm nát ngày
Quá nửa đời chất củi này lửa nhen

Tri âm như một ngọn đèn
Bấc hao dầu cạn. Gọi tên lặng thầm
Nghe sông núi giục thật trầm
Ngực rung như một cung cầm đợi ngân

Đường văn hàng vạn dấu chân
Có chăng một vết tần ngần rồi tan?
Chợ văn bày toàn hoang mang
Em ở đâu giữa trăm ngàn bán mua?

Ao làng ngỡ mình là vua
Nào ngờ cũng chỉ con cua gãy càng.

.
.