Nghệ thuật và tâm hồn

Thứ Năm, 02/05/2024, 14:55

Nguyễn Thanh Tâm

Tương truyền:
Khi danh hoạ Van Gogh còn sống
Hàng ngàn bức tranh của ông chẳng ai mua
Chồng chất trong kho như phế liệu

Chỉ sau khi ông chết
Người đời mới ngộ ra
Đó là những kiệt tác
Kiệt tác của kẻ bị cho là điên khùng
Điên đến khi chết!

Ông hồn nhiên vẽ trong trạng thái điên khùng
Mở toang trái tim đón muôn ngàn sắc thái của vũ trụ
Ông và vũ trụ cùng điên
Điên triền miên
Duy lí ngậm miệng cho vô lí hát ca

Mozart mới 5 tuổi đã sáng tác nhạc
Chơi nhạc ở mức quỉ khốc thần sầu
Xóa bỏ mọi lí luận chuẩn mực xưa cũ
Người ta chỉ nghe và cảm
Hiểu lơ mơ...

Các nhà thơ hôm nay
Không ai điên khùng như Van Gogh
Thơ chỉ véo von, kể tả...
Không đạt mức quỉ khốc thần sầu
Nên thơ in như núi chẳng ai mua
Chọn người tặng, cho cũng khó

THÌ RA:
Nghệ thuật tồn tại với thời gian
Cần có tâm hồn điên - hồn nhiên
Và khác, lạ

.
.